Öğrenci Ön Kayıt Formu

ALMEDA 5K

ALMEDA öğrencisi, ailesi, öğretmeni, personeli ve paydaşları; ALMEDA Okulları’nın kıymetli değerleridir. Her bir değer diğerini etkilemektedir. Bu değerlerden biri sistem dışında kaldığı zaman; hız, verimlilik ve kalite doğrudan olumsuz olarak etkilenecektir. Bu bağlamda ALMEDA Okulları’nın tüm bileşenleri kıymetlidir (5K). 

 

ALMEDA Öğrencisi

Doğrulardan beslenen, etik/ahlaki değerlere sahip, nezaket, zarafet ve asalet sahibi etkin birey.

 

ALMEDA Velisi

Aile eğitimlerine sürekli katılım göstererek farkındalık oluşturan, performansı takip ederek ve destekleyerek tamamlayıcı etki oluşturan kıymetli ekip üyesi.

 

ALMEDA Öğretmeni

Kıymetini bilen, işini kıymetlendiren, sistemin kıymetli parçası.

 

ALMEDA Personeli

Tüm değerleri birleştiren ve emeğin açığa çıkmasını sağlayan etkin takım üyeleri.

 

ALMEDA Paydaşları 

İşbirliğinde bulunan, ulusal ve uluslararası çözüm ortaklığı sağlayan destek güç.

image