İLKOKUL AKADEMİK YAŞAM

  1. Anasayfa
  2. İLKOKUL
  3. İLKOKUL AKADEMİK YAŞAM

Temel dersler, “Çoklu Zekâ Kuramı” ve “Yapılandırmacı Yaklaşım” ilkeleriyle işlenmektedir. Kütüphane dersi, kitap okuma faaliyetleri okumayı sevdirdiği gibi okuma alışkanlığını da geliştirir.

Öğrenci merkezli ve etkinlik temelli işlediğimiz derslerimizde öğrenciler, gerçek dünyaya ilişkin kuramlar oluşturan bireyler olarak görülür. Öğrenci soruları üzerinde durulur ve öğrenme süreci buna göre yönlendirilir. Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretme ile iç içedir ve öğrenci çalışmalarının sonuçlarının gözlemlenmesiyle yapılır.

 

İngilizce

Almeda Okulları’nda İngilizce öğretim programları, anaokulundan liseye kadar Communicative Language Teaching (İletişimsel Dil Öğretimi) yaklaşım prensipleri esas alınarak hazırlanmıştır. Etkileşimin, dil eğitiminin nihai hedefi olduğu gerçeğiyle öğrencilerimizin hedef dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda okul öncesinde oyun, şarkı, tekerleme ve hikâyelerle öğrencilerimizin kelime dağarcığına yeni kelimeler eklenmesi ve özgüvenle okulda iletişim kurabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Öğrencilerimizin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iletişim halinde olmaları için doğal konuşma ortamları oluşturulur. Dünyada İngilizce eğitimi konusunda önde gelen online platformlarla öğrencilerimizin İngilizceyi evlerine taşımaları hedeflenir.

Almeda Okulları’nın İngilizce müfredatının temelini, ilkokuldan başlayarak, CEFR ( Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) programı oluşturur. İletişim odaklı planlanan İngilizce derslerinde, yabancı ve Türk öğretmenlerimizle öğrencilerimizin dört temel becerisinin (Reading-Listening-Speaking-Writing) de geliştirilmesi hedeflenir. Ders içi etkinlikler, farklı zekâ türleri dikkate alınarak tüm öğrencilerin ilgi alanlarına hitap edecek şekilde planlanır ve uygulanır. İlkokul seviyesinden başlayarak öğrencilerimiz Movers/Flyers/ KET/PET/FCE gibi Cambridge Assessment sınavlarına hazırlanır ve öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan Cambridge Sertifikalarına sahip olması hedeflenir.

İngilizce öğrenimi için hedef dilde okuma ve dinleme yapmanın önemi göz önünde bulundurularak derslerde dinleme etkinlikleri ve videolar sıklıkla kullanılır ve öğrencilerimizin okulda ve okul dışında İngilizce okuma yapabilmeleri için online kitap okuma platformları öğrencilerimize sunulur. Yine dünyanın önde gelen yayın evlerinin kitaplarını kullandığımız derslerimizde, kitaplarımızda müfredat ile uyumlu olarak bulunan CLIL ( Content and Language Integrated Learning) bölümleri ile öğrencilerimizin diğer derslerde öğrendikleri konuların İngilizce olarak pekiştirilmesi hedeflenir.

Sınıf içi ve sınıflar arasında düzenlenen oyunlar ve etkinliklerle öğrencilerin hedef dile ilgilerini arttırmak ve iletişim becerilerini yükseltmek amacıyla dönem veya yıl sonlarında drama ve tiyatro etkinlikleri hazırlanarak öğrencilerimizin İngilizce kullanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Farklı WEB 2.0 araçları ve online uygulamalar kullanarak ders içeriğinin zenginleştirilmesi ve öğrencilerimizin yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerimizin kendi dil öğrenim süreçlerinde daha aktif rol almaları beklenmektedir.