Okulumuzun benimsemiş olduğu gelişimsel rehberlik; bireyin sürekli gelişim halinde olduğu, bir gelişim basamağını başarıyla tamamlayan kişilerin sonraki gelişim basamağını ve gelişim görevlerini daha iyi başaracağı düşüncesine dayanmaktadır. Gelişimsel anlayışa göre her birey, yaşamı boyunca bir dizi sosyal beklentiyi karşılama, kendi yaşına özgü davranış kalıplarını gösterme durumundadır. Bunun için her okul kademesinin rehberlik programı farklı nitelikler taşıyabilmelidir.

Okulumuzda rehberlik çalışmalarını planlamada;

  • gelişim özelliklerini,
  • ihtiyaçlarını,
  • beklentilerini,
  • sorunlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü çalışmalar yapmaktayız.

Farklı eğitim kademelerimizdeki rehberlik hizmetlerimizin genel amaç ve ilkeleri aynıyken program ve etkinlikleri farklılık göstermektedir. Kapsamlı gelişimsel rehberlik programımızı tasarlarken, hangi gelişim döneminde ne tür etkinliklerle öğrencilerimizin gelişimlerinin destekleneceği öğretim kademelerine göre hazırlanmaktadır.

İlkokul dönemi “çocukluğun ileri dönemine” denk gelmektedir. 6-12 yaş arasında çocuklara, yetişkin yaşamı için gerekli olan temel bilgi, beceri ve tutumlar kazandırılmaktadır. İlkokul; çocukların okula, kendilerine, akranlarına çeşitli sosyal gruplara ve ailelerine karşı tutum geliştirmeye başladıkları zamandır. Ayrıca öğrencilerin değer sistemleri, karar verme, iletişim ve yaşam becerilerinin geliştiği dönemdir. Bu nedenle ilkokul öğrencilerimizin gelişimsel rehberlik programları, çocukların kendi yaş dönemi özelliklerini yerine getirmelerine ve karşılaşacağı sorunlarla baş etmeyi öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmaktadır. İlkokulda gelişimsel rehberlik programlarımızın temelleri çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici ve problem davranışları önleyici yönde olmaktadır. Olası problemlerin önceden belirlenmesi ve müdahale edilmesi ilerideki problem alanlarını azaltabilecektir.

 

İlkokulda rehberlik çalışmalarımızla öğrencilerin kendini tanımasını, okula ve çevreye uyum sağlamasını, aile içi ilişkilerini anlamasını, kişiler arasında problemlerini çözmesini, akademik gelişimlerini fark etmesini ve davranışlarını biçimlendirmesini sağlanmaktayız. İlkokulda rehberlik programımız, psikolojik danışmanımız ve sınıf öğretmenlerimizin işbirliğiyle yürütülmektedir.

İlkokulda hazırlanan rehberlik programlarımızın yeterlik alanı şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Kendini ve başkalarını anlama
  • Başkalarını anlama ve kabul etme
  • Ailenin değerini anlama ve kabul etme
  • Toplum olgusunu anlama
  • Karar verme, amaç belirleme, plan yapma ve yürütme
  • Kendini tehlikelerden koruma ve yaşamı güvenli sürdürme.