LİSE PROJELER

  1. Anasayfa
  2. LİSE
  3. LİSE PROJELER

Tasarım odaklı düşünme alışkanlığının kazandırılması amacı olan proje çalışmalarımızda sosyal sorumluluk, fen bilimleri, sosyal bilimler disiplinleri ve disiplinler arası projelerin; öğrenme sürecindeki öğrencilerimizin okul yaşamının bir parçası olması sağlanır.

Her eğitim-öğretim yılı için müfredatı destekleyici ders içi akademik araştırmalar yanında MEB, 2023 Eğitim Vizyonu ile uyumlu olarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki platformlarda proje geliştirmek hedefimizdir.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Projeleri:

  • TÜBİTAK  ( Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu )

Kimya ve Tarih alanında projelerimiz yazım aşamasındadır.

  • FPSPI / FPS-Türkiye  ( Gelecek Problemleri Çözme Programı )

Global Issues Problem Solving: GIPS kategorisinde 2. aşama çalışmaları başlamıştır.

  • Toplumsal Duyarlılık Projeleri

TDP, katılımcı öğrencilerin yürüttükleri projeler doğrultusunda yaşadıkları hayatın dışında başka hayatların da olduğuna dair farkındalık kazanmalarını amaçlar. Bununla birlikte toplumda fark yaratarak bu "duyarlılık"larını geliştirmelerini sağlar.

  • Ulusal Ajans

KA1/ KA2 proje hazırlıkları devam ediyor.

  • ALMEDA’da İyi Örnekler 2021

Müfredat çalışmaları kapsamında, eğitim öğretim yılı içinde yapılan en iyi örnekler sunumu yıl sonunda okul içinde gerçekleştirilecektir.