Etkili Bir Şekilde Nasıl Konuşuruz? Kendimizi Daha İyi İfade Etmemiz Nasıl Mümkün Olur?

Bir iletişim aracı olan konuşma dilinin, güzel konuşulması, yani eskilerin belâgat dediği diksiyon, bir sanattır. Alıcıyla verici arasında bir alışveriş olan iletişimi etkili kurabilmek dili doğru biçimde kullanmaktan geçer. Diksiyon, en kısa biçimiyle, seslerin, sözlerin, ses ve söze yardımcı olan ögelerin yerli yerinde kullanılmasına dayanan anlamlı ve alımlı söz söyleme sanatıdır. Güzel konuşma, açık, anlaşılır, akıcı ve etkileyici bir şekilde konuşarak etkili iletişim kurabilmeyi; duygu, düşünce ve amaçlarımızı istenen biçimde ortaya koymayı; karşımızdaki insanları etkilemeyi ve gerektiğinde yönlendirmeyi; duygu, düşünce ve heyecanlarımızı başkalarıyla paylaşmak suretiyle psikolojik olarak rahatlamayı amaç edinir. Güzel ve etkili konuşmak için, dil malzemesi doğru seçilmeli ve bunlar konuşmaya yardımcı diğer unsurlarla (sesin uyumu, vurgu, ton, tonlama, durak, beden dili vb.) uyumlu bir biçimde kullanabilmelidir.

Hasene Aydın, etkili bir iletişim kurabilmek için, doğru nefes alıp vermek, sesleri doğru yerde çıkarmak, dil birimlerini doğru telaffuz etmek, ağız içinden konuşmamak, ses tonunu iyi ayarlamak, vurgulama ve tonlamaya dikkat etmek, dil birimleri arasında durakları doğru ayarlamak, çok hızlı ya da yavaş konuşmamak, asalak sözcükler (işte, hani, yani vb.) ve sesler (ıııı, aaaa vb.) kullanmamak, uzun cümleler kurmamak, kesik cümleler kullanmamak, dağınık konuşmamak, beden dilini iyi kullanmak gerektiğini ifade etmiştir. Etkili bir konuşma için ise karşıdaki  kişiyle göz teması kurulmasını, gülümsenmesini ve yumuşak bir ifadeye sahip olunmasını, kolların kavuşturulmamasını, konuşma sırasında geriye doğru yaslanarak oturulmamasını, konuşulan kişiye dönük olunmasını, bacak bacak üstüne atarak konuşulmamasını, ellerin cepte olmamasını, dinleyicilerle onları rahatsız etmeyecek ve mümkün olan en yakın mesafede durulması gerektiği yine Aydın tarafından söylenmiştir.

 

Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: