Teknolojinin yaşamımızdaki yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda teknolojideki hızlı gelişmeler her alana olduğu gibi eğitime de yansımış ve eğitim alanında birçok değişime neden olmuştur. Bilgisayarların okullara girmesi son yirmi yılda eğitimde meydana gelen büyük değişikliklere örnek olarak verilebilir. Hızla günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen bilgisayarlar artık çok erken yaşlarda kullanılmaya başlanmıştır. Artık çocuklar doğdukları andan itibaren teknolojiyle karşılaşmakta ve küçük yaşlardan itibaren onları kul1anabilmektedirler. Televizyon, video, mikrodalga fırınlar ve bilgisayarlar modem dünyadaki çocukların yaşantısının bir parçası olmuştur. Hatta bu teknolojiye günlük yaşantısında sahip olmayan çocuklar bile süper marketler, alışveriş merkezleri ya da bankalarda teknoloji ile karşılaşmaktadırlar. Bir başka deyişle, çocuklar, artık birçok teknolojiyi tanıyarak okula başlamakta, araba ya da uçak ile seyahat etmekte, anne ya da babası ile birlikte bankamatikten para çekmekte, televizyonu açıp kapamakta, çamaşır makinesini çalıştırabilmekte ya da en azından bütün bu teknolojik eylemleri gözlemleyebilmektedir. Ayrıca, yapılan birçok araştırma bilgisayarların çocuklara etkili ve zengin öğrenme yaşantıları sunduğunu ortaya koymaktadır. Teknolojinin uygun koşullarda ve uygun yazılımlarla kullanılması öğrencilerin dil ve bilişsel gelişimlerine olumlu yönde katkıda bulunmaktadır. Yeni teknolojilerin çocuklara yaparak, yaşayarak öğrenecekleri bir çevre oluşturduğunu ve onlar için anlaşılması zor ya da soyut olan kavramları görselleştirerek anlaşılmasının kolaylaştırdığı yapılan araştırmalarda görülmektedir. Ayrıca bilgisayarların çocuklara somut yaşantılar sağladığı, çocukların bilgisayarları kontrol edebildikleri ve arkadaşlarıyla etkileşim içinde oldukları sürece bilgisayarların çocukların üzerinde olumlu etkilerinin olduğu da belirtilmektedir.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87914