Eğitim ortamı, sadece sınıf ya da derslik değil, öğrenme-öğretme sürecinin olduğu, kişiler arası etkileşimin bulunduğu bütün kullanım ortamlarıdır. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre fiziksel alanların kalitesi ne kadar yüksek olursa, öğretmenlerin çocuklara karşı duyarlılığı ve arkadaşça davranmaları artmaktadır. Yine fiziksel alanın kalitesine göre çocukların kendi kendilerine yapacakları aktivitelere daha çok katıldıkları görülürken, diğer insanlara karşı da daha iyi davrandıkları ortaya çıkmıştır. Alanın kalitesi düşük olduğunda ise çocuklar, daha az ilgili ve daha az katılımcı olmuşlar, ayrıca öğretmenler de nötr ya da duyarlı olmayan davranışlar sergilemişlerdir. Alanın büyüklüğü, ortamda bulunan renkler, ortamın güneş ışıklarını alması vb. gibi birçok etken fiziksel alanın kalitesinin bir göstergesidir.

Etkili bir okul bir dizi öğretim merkezinden oluşan bir okuldur. Bu merkezler temel öğrenme modellerini yansıtırlar. Öğrenme merkezleri çeşitli amaçlara hizmet ederler. Bu amaçlar merkezlere de isim olmuşlardır. Bir okuldaki öğrenme merkezleri genel olarak “beceri merkezleri, akademik merkezler, uygulamalı sanatlar merkezi, sosyal ekoloji merkezi, ben odaklı merkez” olarak adlandırılabilir. Günümüzde ülkemizdeki okullarda da eğitim ortamları çeşitlenmiştir. Sınıflar dışında, Bilgisayar laboratuvarı, Fen Bilgisi laboratuvarı, spor salonları, kütüphaneler, resim ve müzik salonları vb. gibi çeşitli merkezler kurulmuştur.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/819082