Okul öncesi eğitiminin çocukların gelecek yaşamlarındaki etkisi göz önünde bulundurulduğunda ve okul öncesi eğitim döneminde çocuk her türlü çevresel uyarıcıya açık olduğundan, bu dönemde çocuğa sunulacak uyarıcılar ve verilecek hizmetler, çocuğun tüm gelişim alanları açısından kritik bir öneme sahip olacaktır. Günümüzde okul öncesi eğitimin bu önemi tüm dünyada kabul görmektedir. Okul öncesi eğitimin amaçlarına ulaşılmasında okul öncesi öğretmenlerinin rolü oldukça önemlidir. Ancak bu eğitim basamağında öğretmenlerin, çocukların ve anne-babaların ihtiyaç duyduğu yardım ve desteğin sağlanmasında psikolojik danışmanların katkıları da göz ardı edilemez. Günümüz eğitim sistemlerinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine olan ihtiyaç bütün eğitim basamaklarında giderek artmaktadır.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/202212