Okulöncesi dönemden başlamak üzere örgün eğitim kurumlarında öğrencilerden birçok bilgileri öğrenmeleri beklenmektedir. Bu noktada da öğretmenlerin uyguladığı stratejiler önem kazanmaktadır. İyi bir öğretim, öğrenciye nasıl öğrenebileceğini, nasıl hatırlayacağını, kendi kendini nasıl güdüleyeceğini ve kendi öğrenmesini etkili olarak nasıl kontrol edip yönlendirebileceğini öğretmeyi kapsar. Öğrencilerin başarılarını artırmanın ve onları gelecek yaşantılarında sürekli gelişime açık bireyler olmalarını sağlamanın en etkin yollarından biri: onlara kendi öğrenme yollarının öğrenme stratejilerinin- öğretilmesi olarak görülmektedir. Öğrencinin kazanacağı bu stratejiler; onların kendi öğrenmelerini yönlendirebilmesine, sürekli mesleki gelişimlerini sağlayabilmesine yardımcı olabilecek ve sonuçta toplumsal verimliliğin artmasında önemli bir role sahip olabilecektir.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87944