İlk kez 1982 yılında Karen Smith tarafından uygulanan okuma çemberi yöntemi, bireysel okumayla, işbirliğine dayalı öğretim yönteminin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Özünde kitap kulübü uygulamasına dayanan bu yöntem, öğretmence hazırlanan listelerin öğrencilerce seçilmesi ve daha sonra sınıftaki öğrencilerin 2-6 kişilik gruplara ayrılarak, belirli aralıklarla bireysel olarak okunan bölümlerin tartışılması esasına dayanır. Bir grup etkinliği olan bu yöntem, diğer öğrencilerle iletişim kurma, grup önünde konuşma, bölmeden dinleme, duyguları ve fikirleri etkili bir biçimde ifade etme, grupla-ekiple çalışma gibi sosyal beceriler edindirmektedir. Üçüncü sınıf ve üzerindeki sınıflarda uygulanması önerilen bu yöntemde öğrenciler, yöntem sınıfta bir yıl boyunca uygulandığında, en az 6 kitap okumuş ve bunun birkaç katı hacminde kitabın da özetini dinlemiş olurlar. Okuma alışkanlığı kazandırmada etkili olan okuma çemberi ayrıca derslerin işlenmesinde önemli bir yer tutar. Öğrencilerin derse katılım, parmak kaldırma, konuşma gibi etkinliklerinin daha fazla görülmesini sağlayan bu yöntem öğrenciye seçme hakkı tanıma, öğrencileri tartışmada özgür bırakma vb. faaliyetlerde öğrenmeye yönelik ilgiyi de arttırır.

 

Güncel olarak etkililiği kanıtlanmış bu yöntem hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler aşağıdaki linklerden kaynaklara ulaşabilir: