MAKALELER

  1. Anasayfa
  2. MAKELELER

Ortaokul Öğrencilerinin Güvenli İnternet Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Çocukların, yetişkinlere oranla kıyaslandığında; bilgisayar teknolojisini, özellikle de interneti yoğun olarak kullanmaları, çocuklar tarafından internetin ne derece güvenli kullandığı sorusunun önemini arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin güvenli internet kullanım durumlarının belirlenmesi, karşılaştıkları durumlar karşısında ne derece do...