ORTAOKUL

 1. Anasayfa
 2. ORTAOKUL

Almeda Ortaokulunda ‘’Düşünen okul–Üreten nesil’’ ilkesiyle öncelikli hedefimiz değişen dünya düzeninde geleceği şekillendirebilecek bilgiye sahip nesilleri eğitimle donatmaktır.

Her yaş aralığının kendine has bir eğitim öğrenim dinamiği vardır. Buna uyarlanmış olarak hazırladığımız eğitim öğretim programlarımızla ortaokul öğrencilerimizin sosyal ve akademik gelişimini destekleyen yenilikçi yaklaşımlar geliştirmekteyiz. Bilginin ezberletildiği, öğrencinin ilgisini çekmeyen yaşantılar yerine; gerçek yaşamdan beslenen, bilgi ve becerilerin harmanlandığı öğrenme yaşantıları oluşturmaktayız.

Bu amaçla Almeda Ortaokulu’nda

 • 5. sınıf geçiş dönemi için adaptasyon sürecine uygun, öğrenci ve velilere yönelik oryantasyon programları hazırlanması ve uygulanması,
 • 5. sınıflar için yaşayan okul alanları oluşturulması,
 • Eğitim koçluğu sistemine uygun programlar geliştirebilecek rehberlik hizmetleri planlanması,
 • Öğrencilerin Türkçe’nin inceliklerini tanımalarını sağlayan, Türkçeyi özenli ve bilinçli biçimde kullanmalarını destekleyen bir öğrenme-öğretme süreci inşa edilmesi,
 • Ortaokulda yabancı dil derslerinin uygulama ve dili kullanma odaklı olacak şekilde programlanması ve öğrencilerimize İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil olarak Almancanın etkin şekilde öğretilmesi,
 • Yaptıkları uygulamaları günlük yaşantılarına yansıtmaları için ulusal ya da uluslararası projelerde, yarışmalarda ve etkinliklerde aktif olarak görev almalarının sağlanması,
 • Çocuklarımızın bilişsel, duygusal, fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen disiplinler arası ilişkilendirilmiş ders materyalleri geliştirilmesi,
 • Liseye geçiş ve sınav hazırlıkları içeriklerine, ortaokuldaki tüm öğretim süreçlerinde sistemli bir çalışma programına uygun olarak yer verilmesi,
 • Kalıcı ve katılımcı bir öğretim ortamı oluşturmak için atölye ve laboratuvarların interaktif alanlar olarak kullanılması,
 • Sanat ve spor kulüpleri çalışmalarının ürün oluşturacak şekilde planlanması,
 • Veli ile iletişimi doğrudan ve zamansız olarak sağlayabilecek bir Application ağı oluşturulması amaçlanmıştır.